סבן מערכות מתקינה מערכות גילוי אש ועשן. מערכות אלו הן מערכות מצילות חיים.
בהתאם לכך, נקבעו חוקי התקנה ותפעול נוקשים הן ע"י רשות הכיבוי והן ע"י מכון התקנים הישראלי.
סבן מערכות עומדת בכל דרישות התקן ומתקינה מערכות גילוי אש/עשן "פתוחות", תוך ידיעה ברורה כי השירות הטוב אותו מעניקה ללקוחותיה, הוא שיגרום להם לחזור ולהשתמש בשירותי החברה.